About Us

EN | BG


I am Galia. It’s always a bit scary to present yourself concisely to a listener you don’t see or know. But here we are and somehow we get to know each other. You see the jewels I make and I am aware of what you choose. So it’s a form of communication. The rest is how I feel about it and what it means in the making.

 

A great deal of my time is spent with my protective gloves on and a face mask to keep the dust off my nostrils, mouth and eyes. I first draw, then I cut and file the shapes, which is followed by encrusting, assembling, polishing. The real deal. And there they are before my eyes - objects reshaped into other objects, bearing a particle of their former lives into the new silhouettes.

 

The jewels I create live a second life. In a way, they embody the process of transformation because the material they’re made of once had a different job. That of a circuit board. It’s the small, invisible, humble heart that beats with a mechanic pulse in the body of any computer. Once the circuit board is taken out it’s generally considered dead unless there’s a different, new existence that beckons it to reshape itself and be born again. As a jewel.

 

Unlike mechanical parts, jewels serve to bring joy, to highlight mood, to decorate a neckline or a finger. To make a statement. To discard a statement. To elaborate and symbolize. To say what they say without actually ever pronouncing it. Jewels don’t nail, they prompt. And that’s the delicacy of their message - to decode it, you only use your own perceptions and the meaning you add to it.

 

About Charlie Clotski. Long story made short, Charlie Klotski doesn’t nod approvingly at the status quo. The whole point, is to be humble and resilient in your own moment of authenticity. To define yourself without excluding the ordinary or the old, or the flaws, but by investing their beat into the texture of a persona that describes your inner world without hesitance. And without unnecessary flamboyance either. Ain’t that whole point? We’ll see.

 

I will stop here, skipping the speech about how the jewels are peculiar. I believe that it's the ways in which we prefer to express ourselves through choosing one specific piece of art that brings originality to it. We add meaning by how we perceive and express art in our own particular manner. And that is what the Charlie Klotski jewels are all about. The rest is for you too choose, to invent, to relate, and ultimately to feel as you wish.

 

Yours,

 Galia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Казвам се Галя. Винаги е някак некомфортно да се преставим пред слушател, който нито виждаме, нито познаваме. Но ето ни тук с вас - някак си се запознаваме. Вие виждате направените от мен бижута, а аз узнавам какво е привлякло вниманието ви. Това също е форма на общуване. Другото, което мога да разкажа за себе си, е какво ми носи моето занимание и какво влагам в направата на бижутата.

По-голямата част от времето си прекарвам с ръкавици и маска, които не позволяват на прахта да влиза в очите, носа и устата ми. Първо рисувам, после изрязвам и пиля, след което иде ред на инкрустирането, вграждането и полирането. Бая работа е. И тогава те се появяват – предмети превърнати в други предмети, които пазят частица от предишните си животи в своята нова форма.

Бижутата, които изработвам, живеят втори живот. По някакъв начин те олицетворяват трасформацията, защото материалите, от които са направени, преди са имали различно предназначение. Били са компютърни платки. Това са малките, невидими, скромни сърца, които бият с механичен пулс в тялото на всеки компютър. След като се отстрани, компютърната платка става ненужна, освен ако за нея не се намери различно, ново съществуване, което й позволява да смени формата си и да се роди отново. Като бижу.

За разика от частите на една машина, намерението на бижутата е да носят радост, да подчертаят особено настроение, да украсят нечий пръст или шия. Да изразят нещо неизразимо. Да скрият нещо вече изразено. Да пояснят и символизират. Да се произнесат, без някога изобщо да отронят звук. По този начин техните съобщения са изключително деликатни – за да ги декодираме, ние можем да разчитаме единствено на собственото си възприятие и на значението, което ни хрумва спонтанно.


Относно Charlie Clotski. Казано накратко, Charlie Klotski не кима одобрително в един глас със статуквото. Въпросът е да бъдем смирени и директни в нашия личен миг на непосредственост. Да изразим себе си, без да зачеркваме ежедневното или остарялото, нито като скриваме недостатъците си, а като ги вложим в тъканта на една цялостна личност, която приема и показва вътрешния ни свят без никаква колебливост и умуване. И без ненужно преувеличаване. Не искаме ли точно това? Предстои да разберем.  

 

Ще спра дотук, без да държа реч за това как бижутата са необичайни. Вярвам, че нашият индивидуален начин да изразим себе си чрез едно определено бижу е това, което добавя каквато и да е оригиналност към самото украшение. Ние придаваме смисъл на изкуството чрез начина, по който го възприемаме, въплъщаваме и отразяваме към света. С такава цел са направени и бижутата от марката Charlie Klotski. Другото оставям на вас – да си изберете, да изобретите сами, ако пожелаете, и най-накрая – да се чувствате както си поискате.

 

Ваша,

 Галя