Delivery Information

EN | BG


DELIVERY INFORMATION

 

1) Orders made outside of Bulgaria (other Europian countries and the rest of the world) require a prepayment upon completion of the order.

 

Cyber Mark EOOD accepts payments by credit/debit card or bank transfer.

 

Once the order has been placed, you will receive a confirmation email with the delivery details on the e-mail address which you have listed upon registration on this website.

 

The delivery time is between 10-25 days, depending on the customer’s geographic location. (For custom-made products – products not available on the website at the time of the order - the delivery time shall be discussed accordingly).

 

2) The products are delivered in the manner specified by Cyber Mark EOOD, in accordance with the delivery time specified and the options offered by this Website. Cyber Mark EOOD reserves the right to extend the above mentioned delivery time by up to 7 days without informing the User in advance, and to extend the delivery time by more than 7 days with the prior approval of the User.

 

Cyber Mark EOOD reserves the right to contract a different delivery subcontractor without prior notice to the User, as long as this does not change the price, the delivery time, and the delivery method.

 

Cyber ​​Mark EOOD shall not be liable in the case of a delay of the delivery or an inability to deliver the order if that is the fault of the courier or is caused by natural phenomena or force majeure circumstances.

 

Cyber ​​Mark EOOD delivers products on the territory of Bulgaria via a courier company at an address specified by the User or in an office of the courier company indicated by the User. Cyber ​​Mark EOOD shall not be liable for any failed delivery resulting from the incorrect delivery address provided by the User.

 

Cyber Mark EOOD delivers products outside the territory of Bulgaria through Bulgarian Posts to the address indicated by the User. Cyber ​​Mark EOOD shall not be liable for any failed delivery resulting from the incorrect delivery address provided by the User.

 

Cyber Mark EOOD has the right to cancel the delivery of products partially or altogether at its discretion, including but not limited to reasons of stock exhaustion or price changes. Cyber Mark EOOD shall notify Users by an e-mail or a telephone call. Cyber Mark EOOD's sole responsibility shall be to refund within 30 days the sums paid and/ or deposited by the User, if such are applicable.

 

Cyber Mark EOOD assumes responsibility for delivering only one product in a placed order. The delivery of any remaining number of products of the same type will be confirmed or cancelled depending on the quantities available.

 

In the event that a pre-paid product or service can not be delivered/ provided by Cyber Mark EOOD, the User will be notified and Cyber Mark EOOD shall refund within 30 days the sums paid and/ or deposited by the User to the bank account provided by the User.


If you have any questions, please do not hesitate to contact us!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

1) След получаване на заявка на вашата поръчка, ще получите обаждане от нашия екип за потвърждение на поръчката.

Вашата поръчка ще бъде доставена по куриер на посочения от вас адрес в срок от 3 до 5 работни дни от датата на потвърждение на поръчката. (За продукти изработени по клиентска поръчка, т.е. не налични към момента на заявяване, срока се уточнява допълнително).

 

Сайбър Марк ЕООД приема разплащане чрез кредитна/дебитна карта, банков превод и чрез наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер (само за България).

 

Сайбър Марк ЕООД използва куриерска компания "Еконт" за доставки в цяла България. За поръчки над 100 лв (51,13 евро) доставката е БЕЗПЛАТНА (като самата поръчка без такса доставка трябва да бъде над 100 лв (51,13 евро), а в случаите когато поръчката ви е на стойност под 100 лв (51,13 евро)  цената за доставка е 5,60 (2,90 евро) лв за всички градове и села в страната.

 

Всички условия на стандартната доставка са съобразени с изискванията на обсужващата куриерска фирма "Еконт".


2) Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Сайбър Марк ЕООД начин, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Сайбър Марк ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.


Сайбър Марк ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.


Сайбър Марк ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Сайбър Марк ЕООД обстоятелства.


Сайбър Марк ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Сайбър Марк ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.


Сайбър Марк ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. Сайбър Марк ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.


Сайбър Марк ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Сайбър Марк ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Сайбър Марк ЕООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.


Сайбър Марк ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Сайбър Марк ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и Сайбър Марк ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

 

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да ни потърсите!