THE STORY BEHIND

EN | BG

Like all grown ups, I used to be a child once. At 13 I was sure I’d become a pilot and I had a nickname ready for me - Charlie. Klotski is the name of the first game I got to play on my first computer which had 128 MB of Hard Drive. Spectacular for its time. 

In 2015 a friend of mine showed up with a peculiar gift for me. A used sound card and several chips. Color of the circuit board: blue. I remember it so clearly now. It was the symbol of the unpredictable beginning of an entirely new endeavor that I hadn’t fully pictured in my mind. But in my heart I had.

So it started from there. 

The chips belonged to a bitcoin mining hardware which prompted the name of my first jewel collection. BitCoin collection. It was clear by then that I would enjoy turning any aged, used part into something new, a far cry from its former shape and function. Enjoyment was the second part of the job. The first one was rolling up my sleeves and really getting down to hacking the craft and spurring my imagination. 

Since then, that’s what I do. And that website is the basket of jewels that already exist. Many more will come up. And if Charlie Klotski and you are meant for each other, I’d be greatly happy to have contributed to that lucky match. 

Thank you for being here and for having a read. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Като всички възрастни, и аз някога бях дете. На 13 бях убедена, че от мен ще стане пилот. Имах си и прякор за целта - Charlie. Klotski пък беше името на първата ми компютърна игра, която имах шанса да играя на първия ми компютър с памет 128 MB. Нереален за времето си.

През 2015 един приятел се появи със странен подарък – неработеща звукова карта и няколко чипа. Цвят на картата: син. Помня го ясно и до днес. Това беше символът на непредвидимото начало на едно изцяло ново начинание, което дори не си бях представяла дотогава наум. Но явно в сърцето си бях.

 От там започна всичко.

Чиповете бяха от една копачка за биткойни, което подсказа името на първата ми колекция бижута. BitCoin колекцията. Тогава вече ми беше ясно, че искам да превръщам стари, амортизирани части в нещо ново – със съвсем различна форма и длъжност. Удоволствието беше втората част от работата. Първата се оказа да си запретна ръкавите и да се захвана с изучаването на занаята и разплаването на собственото ми въображение.

От тогава насам все това правя. Този сайт е кошницата с бижута, които вече са изработени. Предстоят още много. И ако с Charlie Klotski си допадате, за мен ще е истинска радост, че съм допринесла за тази късметлийска среща. 

Благодаря ви, че се отбихте и прочетохте. Leave A reply

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good