Privacy and Policy

EN | BG

 

Privacy policy

 

In compliance with the Personal Data Protection Act, the User has the right to access their own Personal Data which they have provided or made available to Cyber Mark EOOD when using the Online Shop, as well as to the edit and correct such Personal Data.

 

By agreeing to the present Terms and Conditions, the Users who have registered a username and password explicitly agree that the Personal Data they have provided (including the username and password chosen) will be electronically processed by Cyber Mark EOOD for the purpose of delivery of products or services and, if necessary, when the User needs assistance by an employee of Cyber Mark EOOD.

 

Cyber Mark EOOD shall not pass on, sell or swap the Personal Data provided by the User for marketing purposes to third parties.

 

All Personal Data voluntarily provided by the User and other information necessary for their identification upon use of the Website, shall be stored, processed and used by Cyber Mark EOOD for the purpose of providing services and for marketing and information purposes.

 

In order to process your order we need to receive the following information from you:

•             name and surname

•             e-mail

•             phone number

•             relevant delivery address

 

Information regarding the company processing your Personal Data:

 

Company Name:                                           CYBER MARK EOOD

UIC:                                                             205352986

Headquarters and office address:

apartment 18, entrance B, apartment building 001, residential area Lyulin, Sofia, Bulgaria

Mailing address:     

apartment 18, entrance B, apartment building 001, residential area Lyulin, Sofia, Bulgaria

Phone:                                                               (+359) 882427786

E-mail:                                                              charlie.klotski@gmail.com

Website:                                                           www.cybermark.shop

 

  

Information about the relevant data protection authority:

 

Name:                                                              Commission for Personal Data Protection

Headquarters and office address:                        2 Tzvetan Lazarov Blvd, Sofia, Bulgaria

Адрес за кореспонденция:                                2 Tzvetan Lazarov Blvd, Sofia, Bulgaria

Phone:                                                             (+359) 02/9153518

Website:                                                           www.cpdp.bg

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Сайбър Марк ЕООД  при ползване от него на Виртуалния магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Сайбър Марк ЕООД  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Сайбър Марк ЕООД .

Сайбър Марк ЕООД  изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Сайбър Марк ЕООД  за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги.

 

За да приемем и изпълним вашата поръчка е необходимо да получим следната информация за вас:

•             име и фамилия;

•             e-mail;

•             телефон за връзка;

•             точен адрес за доставка.

 

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 

Наименование:                                           САЙБЪР МАРК ЕООД

ЕИК:                                                           205352986

Седалище и адрес на управление:               гр. София, жк.Люлин 1, бл.001, вх.Б, ап.18

Адрес за кореспонденция:                           гр. София, жк.Люлин 1, бл.001, вх.Б, ап.18

Телефон:                                                     0882427786

Мейл:                                                          charlie.klotski@gmail.com

Уебсайт:                                                      www.cybermark.shop

  

 

 Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

 

Наименование:                                            Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:               гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2

Адрес за кореспонденция:                           гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2

Телефон:                                                     02/9153518

Уебсайт:                                                      www.cpdp.bg